Wij zijn SmartR!

Lol, Lef, Ambitie en Resultaat. Dat zijn onze kernwaarden. Vraag het één van onze medewerkers en zij kennen deze kernwaarden en handelen daarna. Het zit in ons!

Wij geloven in transformatie met enthousiasme. Het realiseren van deze transformatie of verandering doen wij niet vanuit een ‘ivoren toren’. Wij zijn effectieve en pragmatische consultants, die meedenken en meedoen om het maximale resultaat te bereiken voor onze klanten. Wij staan graag met ‘de poten in de klei’. Wij durven hierin ook verbindend te zijn. Bijvoorbeeld tussen klant, wijzelf en/of leveranciers of tussen advies, selectie en implementatie. Door juist denken en doen samen te brengen wordt resultaat geboekt.

Samenwerken en rollen

Wij zetten onze kennis en kunde, voorkeuren, netwerken of samenwerkingen in om het (extra) resultaat waar te maken. Het gebruiken van alles wat ons kan helpen, maakt ons effectief. Wij opereren als ‘trusted advisor’ voor corporaties en zullen daar waar nodig inspireren én ook confronteren op de keuzes die gemaakt moeten worden. Het doel waarvoor en de wijze waarop we het inzetten is gebaseerd op onze morele en intellectuele oprechtheid.

Wij staan ook open om onze kennis en kunde in te zetten voor softwareleveranciers die onze toegevoegde waarde zien in bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de applicaties of de implementatie ervan.

Je ziet ons dan ook in verschillende rollen:

  • Design and build! Denken en doen; hieronder verstaan wij adviseren en implementeren. Wij staan voor onze adviezen en spelen bij voorkeur een rol in de uitvoering ervan. Pas bij de realisatie blijkt de waarde van het advies.
  • Design, build and maintain; als toevoeging geloven wij in beheren. Geboekt resultaat wil je ook borgen. Als de organisatie dat niet zelf kan, dan helpen wij graag. Wij leveren kwalitatieve ondersteuning op het gebied van (functioneel) beheer aanvullend op die van de organisatie zelf. Zo bent u in staat om na het maken van een optimalisatiesprong ook continu te blijven verbeteren.
  • Kennispartner; We zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de corporatiesector in de breedste zin des woord. We zoeken proactief de leveranciers op voor de laatste stand van zaken. We laten ons inspireren door partijen in en buiten de sector en nemen opgedane kennis en ervaringen bij de ene corporatie mee naar de andere.
  • Implementatiepartner; Onze kennis en kunde zetten we ook in bij implementaties van software en processen. Het implementeren vanuit louter de applicatie is voor ons een miskenning van proces, mens en organisatie. Wij werken samen met leveranciers om onze toegevoegde waarde voor de corporatie in dergelijke implementaties te leveren.
  • Trainer / inspirator; Op verzoek van leveranciers, opleidingsorganisaties, brancheverenigingen of bedrijven treden wij ook op voor andere organisaties dan corporaties als trainer of inspirator.

Wij ontwikkelen door

Als team en individu worden wij elke dag slimmer. Alles wat wij in ‘het veld’ zien, horen en doen gebruiken wij elders. Uiteraard houden we hierbij de privacy en vertrouwelijkheid in acht. Onze opgedane inzichten nemen we mee in onze bagage en delen wij graag. Zo profiteert de ene corporatie van de ervaringen bij een andere corporatie en andersom is de ene casus voedend aan de volgende.

Ook intern delen wij veel kennis en opgedane ervaringen bij onze klanten. De ‘SmartR denktank’ is een krachtig orgaan, waarmee geen vraagstuk ons te veel is. Wij zijn georganiseerd op passie en talent en geven veel ruimte aan persoonlijke ontwikkeling van onze consultants (‘de Smarties’). Dit betekent ook dat soms consultants wisselen op projecten, om de persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.

Wij zijn SmartR! Een trotse club met gepassioneerde en talentvolle consultants.  Wij lichten onze werkwijze graag nog verder aan u toe!

© 2022 SmartR | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline