Alleen ga je snel, samen kom je verder. Een cliché, maar waarheid als een koe. Samenwerken is een kans om met partijen in een keten de kwaliteit van de dienstverlening te realiseren, kosten te verlagen en omzet te verhogen. Klinkt simpel, maar het vraagt wel wat.

Ketenprocessen vanuit de helicopterview

Waar meerdere partijen werken aan één product of dienst gaat tijd, energie en daarmee geld verloren. Een vooroordeel dat vanzelf bewaarheid wordt als de ketenprocessen niet onder de loep worden genomen. Doe je dat wel, zoals dat steeds vaker gebeurt bij reparatieverzoeken, dan zie je de winst die organisaties maken, maar bovenal de winst die het de huurder oplevert.

Over de organisatiegrenzen heen

Met resultaatgericht samenwerken ontstaat meer aandacht voor de organisatie van de processen. Het vraagt wel vertrouwen, lef en kwetsbaarheid. Je moet over de organisatiegrenzen heen durven stappen. Het vraagt om de wil om processen aan te passen zodat de samenwerking daardoor beter wordt. Want samenwerken brengt veel: slimmere processen, een hogere kwaliteit en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om de klant zo goed mogelijk te bedienen.

Hoe helpt SmartR?

We helpen bij resultaatgericht samenwerken en onderhoud in twee stappen.

Voorbereiding

Met een Quick Scan nemen we stand van zaken op. Van de doelstellingen, de scope, de kaders en randvoorwaarden voor de toekomstige samenwerking. We gaan na wat we willen bereiken en hoe we dat samen gaan doen.

Implementatie

Het traject bestaat uit de selectie en keuze van partner(s), het maken van afspraken over prijsstellingen, communicatie, informatieuitwisseling en meer. Er volgt een proefperiode. We evalueren, stellen contracten op en gaan over tot beheer.

Meer weten over onze aanpak?

Meer kennisgebieden op gebied van Advies, Implementatie, Selectie & Strategie

  • Advies
  • Implementatie
  • Strategie
  • Beheer
  • Selectie

Customer experience/ Klantbeleving

Customer experience: een hippe term voor klantbeleving. En die is belangrijk. Heel belangrijk. Een huurder wil zijn melding van een reparatie eenvoudig, snel en zo leuk mogelijk kunnen doen. Zodat hij een positieve klantreis maakt. En dat is best een opgave. Want hoe zorg je voor een optimale klantbeleving? En dat de huurder echt ‘centraal staat’ zoals in zoveel ondernemersplannen staat? SmartR weet meer.

Lees meer

Procesoptimalisatie

Verhuurmutatieprocessen zijn steeds vaker gedigitaliseerd. Maar is ook het omringende proces optimaal georganiseerd? Staat de informatie voor sturing en verantwoording op de juiste plek of kost het vastleggen van informatie altijd extra handelingen op een later moment? SmartR onderzoekt en optimaliseert.

Lees meer

Digitalisering

Papieren formulieren, notities tijdens een klantbezoek: je kunt het allemaal digitaliseren. Maar hoe zorg je er voordat het proces niet alleen geautomatiseerd is, maar ook slimmer wordt? SmartR helpt. Met prioriteren, faseren en realiseren.

Lees meer
© 2024 SmartR | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline